Χρωμάτισε τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα

Ένα φύλλο εργασίας για το φυσικό περιβάλλον όπου τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα, κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Προυποθέτει βέβαια ότι έχουμε κάνει την απαραίτητη γνωριμία με αυτά τα 3 χρώματα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε pdf: Χρωμάτισε τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα

19 responses to “Χρωμάτισε τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.