Χρωμάτισε τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα

Ένα φύλλο εργασίας για το φυσικό περιβάλλον όπου τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα, κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί. Προυποθέτει βέβαια ότι έχουμε κάνει την απαραίτητη γνωριμία με αυτά τα 3 χρώματα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε pdf: Χρωμάτισε τα φρούτα με το σωστό τους χρώμα

19 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.