Σεπτέμβριος

8 Σεπτεμβρίου 2019

Καλή σχολική χρονιά! Πίσω στο σχολείο και έτοιμοι για δράση! Ο Αγιασμός θα γίνει την Τετάρτη στις 11 και αρχίζουμε κανονικά μάθημα την Πέμπτη στις 12. Ιδέες για το Σεπτέμβριο, τις πρώτες μέρες, την οργάνωση της τάξης και άλλα μπορείτε να βρείτε παρακάτω και πιο συγκεκριμένα για τα Παρουσιολόγια, για τα Παιχνίδια γνωριμίας και για τη Συνεργασία με το σπίτι.