Το αναλυτικό πρόγραμμα για το νηπιαγωγείο μας λέει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει και μουσική διαφόρων πολιτισμών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να εντάξουμε και την κλασική μουσική, με την οποία πρέπει οπωσδήποτε να φέρουμε σε επαφή τα παιδιά. Η κλασική μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους: ως μουσική δωματίου, π.χ. στις ελεύθερες δραστηριότητες, ως μουσική επένδυση σε κάποια θέματα, π.χ. στις τέσσερις εποχές, ως η ίδια ως θέμα εργασίας, π.χ. το καρναβάλι των ζώων.

Σχετικά άρθρα: