Τι φοράμε όταν έχει…

Ένα φύλλο εργασίας όπου τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν το κατάλληλο ρούχο με το εικονίδιο του καιρου. Μετά αν θέλουν το χρωματίζουν. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε τόσο το Σεπτέμβριο όταν μιλάμε για τις εποχές ή τον καιρό όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ταιριάξει.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο σε pdf: Τι φοράμε όταν έχει

3 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.