Πίνακες αναφοράς για τα χρώματα

Ένα βιβλιαράκι με πίνκες αναφοράς για τα χρώματα στο νηπιαγωγείο. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε pdf εδώ:

Ευχαριστούμε πολύ την: https://www.teacherspayteachers.com/Store/Isla-Hearts-Teaching

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.