Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Επιτραπέζια παιχνίδια

Τα επιτραπέζια παιχνίδια μπορούν να αξιοποιηθούν για την επίτευξη μίας σειράς επιδιώξεων που συνδέονται με την ανάπτυξη του προγράμματος στο νηπιαγωγείο. Εκτός από το ότι ενισχύουν την καλλιέργεια μαθηματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση και στην ανάπτυξη της αυτονομίας των παιδιών, υπό τον όρο βέβαια ότι οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν το πλαίσιο γι’ αυτή τους τη λειτουργία προτρέποντας τα παιδιά να σκέφτονται και να παίρνουν αποφάσεις, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους.

Μια φορά την εβδομάδα μπορεί να καθιερωθεί η “ώρα των επιτραπέζιων παιχνιδιών” με τη συμμετοχή των γονέων.

Μερικές ιδέες:

Comments

One response to “Επιτραπέζια παιχνίδια”

  1. ΓΙΩΤΑ ΒΑΓΓΕΛΗ Avatar
    ΓΙΩΤΑ ΒΑΓΓΕΛΗ

    Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.