Οι κατασκευές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του νηπιαγωγείου. Μέσα από τις κατασκευές τα παιδιά μαθαίνουν να χειρίζονται τα υλικά, αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα τους, εκφράζονται και δημιουργούν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι κατασκευές να βγαίνουν από τα ίδια τα παιδιά, να χρησιμοποιούν όποια υλικά θέλουν και με όποιον τρόπο θέλουν. Μην ξεχνάμε ότι οι κατασκευές είναι τέχνη και στην τέχνη δεν υπάρχουν κανόνες, μόνο έκφραση και δημιουργία.

Παρακάτω υπάρχουν διάφορες ιδέες για κατασκευές: