Γράφω τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ένα φύλλο εργασίας για τη γλώσσα και ειδικότερα τη γραφή όπου τα παιδιά καλούνται να γράψουν τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όπως την έγραψαν οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Όπως βλέπουμε στην εικόνα κάθε φοιτητής κρατάει από 1 γράμμα της λέξης, έτσι και τα παιδιά προσπαθούν να την ανασυνθέσουν, γράμμα γράμμα και μετά ολόκληρη. Τα παιδιά αφού παρατηρήσουν καλά την εικόνα, στην 1η γραμμή πρέπει να βρουν τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ανάμεσα στην ΠΑΙΔΕΙΑ και το ΨΩΜΙ) και να την κολλήσουν ολόκληρη. Στη 2η γραμμή πρέπει να κόψουν ένα ένα τα γράμματα και να τα κολλήσουν στη σωστή σειρά. Και τέλος στην 3η γραμμή να προσπαθήσουν να τη γράψουν μόνα τους.

Παρακάτω θα βρείτε την εργασία σε μορφή pdf: Γράφω τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

8 responses to “Γράφω τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.