Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Βρίσκω τις ελληνικές σημαίες

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά όπου τα παιδιά προσπαθούν αν βρουν τις ελληνικές σημαίες και να τις κυκλώσουν. Έπειτα να τις μετρήσουν και να γράψουν τον αριθμό στο κουτάκι. Στο τέλος μπορούν και να τις χρωματίσουν.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο για εκτύπωση: Βρίσκω τις ελληνικές σημαίες

Comments

16 responses to “Βρίσκω τις ελληνικές σημαίες”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.