Μύθοι του Αισώπου

Ο Αίσωπος είναι αγαπημένος μας μυθοποιός και αγαπημένος των παιδιών. Σίγουρα μέσα στη σχολική χρονιά θα διαβάσουμε και θα διαπραγματευτούμε κάποιους από τους μύθους του Αισώπου γι’ αυτό κι εγώ του αφιέρωσα εδώ μια ξεχωριστή κατηγορία.

Έτσι, μέσα από τα φρούτα και αφού διαβάσαμε τη Αλεπού και τα σταφύλια επιστρέψαμε λίγο στους μύθους του Αισώπου, πριν ασχοληθούμε με τα Χριστούγεννα.