Για το φθινόπωρο μιλάμε και φθινόπωρο δε βλέπουμε. Καμία βροχή, κανένα κρύο… Μόνο τα φύλλα από τα δέντρα πέφτουν. Τα παιδιά στο σχολείο πετάνε ψηλα τα φύλλα στην αυλή και λένε: Φυλλοβροχή! Φυλλοβροχή! Όπως και να έχει…

Μερικές ιδέες μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Φθινόπωρο 2016

Άρχισαν σιγά σιγά τα κρύα και τα πρωτοβρόχια, καιρός λοιπόν να ασχοληθούμε λίγο με το φθινόπωρο. Είναι εύκολο θέμα και δε χρειάζεται να το κάνουμε κάθε χρονιά. Μέσα από αυτό όμως μπορούν να αναδειχθούν άλλα σχέδια εργασίας, όπως τα φρούτα ή η διατροφή, η βροχή και ο κύκλος του νερού, τα ζώα, το δάσος, κ.α.