Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: χαλάρωση

  • Το καραβάκι της χαλάρωσης

    Το καραβάκι της χαλάρωσης

    Δίνουμε στα παιδιά από ένα τουβλάκι – συνήθως για αρχή lego – και τους λέμε πως αυτό το τουβλάκι θα γίνει καραβάκι και το σώμα μας θα γίνει θάλασσα…