Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: πρόσωπο

  • Το πρόσωπό μου με πλαστελίνη

    Το πρόσωπό μου με πλαστελίνη

    Μια καλή δραστηριότητα, τόσο για την αρχή της χρονιάς όσο και για όταν διαπραγματευόμαστε το σώμα μας, είναι να προσπαθήσουν τα παιδιά να φτιάξουν το πρόσωπό τους με πλαστελίνη…

  • Νικηφόρος Λύτρας

    Νικηφόρος Λύτρας

    Υπήρξε από τους βασικότερους εκπροσώπους της Σχολής του Μονάχου, θεωρείται δε πατέρας της νεοελληνικής ζωγραφικής…