Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: μπάλα

  • Η μπάλα των ονομάτων

    Η μπάλα των ονομάτων

    Καθόμαστε σε κύκλο με τα παιδιά. Πετάμε την μπάλα και όποιος την πιάσει λέει το όνομά του. Αφού το παίξουμε αρκετές φορές…