Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: κίνημα

  • Μπαρόκ

    Μπαρόκ

    Η μπαρόκ ζωγραφική είναι η ζωγραφική που σχετίζεται με το μπαρόκ πολιτιστικό κίνημα…

  • Εξπρεσιονισμός

    Εξπρεσιονισμός

    Ο Εξπρεσιονισμός αποτελεί καλλιτεχνικό κίνημα της μοντέρνας τέχνης που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου την περίοδο 1905-1940 και κυρίως στο χώρο της ζωγραφικής…