Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: Ζορό

  • Μάσκα Ζορό

    Μάσκα Ζορό

    Σχεδόν κάθε χρόνο, όταν μιλάμε με τα παιδιά για ποιες μάσκες θέλουμε να φτιάξουμε, τα αγόρια ζητάνε τη μάσκα του Ζορό…