Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Χιονισμένη μέρα

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά όπου το παιδί πρέπει πρώτα να παρατηρήσει την εικόνα, μετά να μετρήσει τα αντικείμενα που του ζητούνται και τέλος να γράψει τους αριθμούς στο κουτάκι. Στο τέλος μπορεί και να χρωματίσει τις εικόνες. Από το site Education.com

Εδώ θα βρείτε το αρχείο για εκτύπωση σε μορφή pdf: Χιονισμένη μέρα

Comments

5 responses to “Χιονισμένη μέρα”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.