Χιονισμένη μέρα

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά όπου το παιδί πρέπει πρώτα να παρατηρήσει την εικόνα, μετά να μετρήσει τα αντικείμενα που του ζητούνται και τέλος να γράψει τους αριθμούς στο κουτάκι. Στο τέλος μπορεί και να χρωματίσει τις εικόνες. Από το site Education.com

Εδώ θα βρείτε το αρχείο για εκτύπωση σε μορφή pdf: Χιονισμένη μέρα

5 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.