Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Φτιάξε τους αστερισμούς

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά, όπου τα παιδιά πρέπει να αντιγράψουν τους αστερισμούς που βλέπουν και να τους ονομάσουν, βάζοντας τη φαντασία τους να δουλέψει για να δουν με τι μοιάζει ο κάθε αστερισμός.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο για εκτύπωση:

Φτιάξε-τους-αστερισμούς

 

Comments

2 responses to “Φτιάξε τους αστερισμούς”

  1. Σουλτάνα Μάνεση Avatar
    Σουλτάνα Μάνεση

    Πολύ όμορφο το φύλλο εργασίας που προτείνεις.

    1. Ανδρονίκη Avatar

      Ευχαριστώ πολύ! Έχει πολύ ενδιαφέρον και οι ονομασίες που δίνουν τα παιδιά στους αστερισμούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.