Τι έχει σχέση με το Πάσχα

Ένα φύλλο εργασίας για το ανθρωπογενές περιβάλλον όπου το παιδί πρέπει να χρωματίσει αυτά τα αντικείμενα που σχετίζονται με το Πάσχα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε μορφή pdf: Φ.Ε. Αυτά που έχουν σχέση με το Πάσχα

6 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Reply to Μάνια Καραοτζάδη Cancel reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.