Τι έχει σχέση με το Πάσχα

Ένα φύλλο εργασίας για το ανθρωπογενές περιβάλλον όπου το παιδί πρέπει να χρωματίσει αυτά τα αντικείμενα που σχετίζονται με το Πάσχα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε μορφή pdf: Φ.Ε. Αυτά που έχουν σχέση με το Πάσχα

6 responses to “Τι έχει σχέση με το Πάσχα”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.