Πίνακες του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη

28η Οκτωβρίου

Η 28η Οκτωβρίου μας δίνει μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν Έλληνα ζωγράφο, τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Παρακάτω θα βρείτε τους πίνακες τους οποίους μπορείτε να παρουσιάσετε και να συζητήσετε μέσα στην τάξη.

Αέρα!
Ξάφνιασμα μεσ’ τη νύχτα
Μέχρις εσχάτων
Προέλασις
Με τέτοιο λαμπρό στρατό
Πυροβολικό στο ποτάμι
Υπέρ βωμών και εστιών
Υπέρ πάντων αγών
28η οκτωβρίου 1940

 

 

5 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.