Ο εαυτός μου με αριθμούς

Μία σελίδα γνωριμίας για τα παιδιά. Τα παιδιά συμπληρώνουν αυτήν την σελίδα και συστήνονται στους συμμαθητές τους μέσα από αριθμούς. Μπορούμε να το κάνουμε μέσα στην τάξη με το κάθε παιδί ξεχωριστά ή να το δώσουμε να το συμπληρώσουν στο σπίτι και να τα διαβάσουμε όλα στην τάξη.

Μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα, να την αποθηκεύσετε και να την τυπώσετε.

Ευχαριστούμε πολύ το Kindergarden Squared

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.