Οι κεραυνοί του Δία

Ένα ανοιχτό φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά. Ο Δίας θύμωσε και άρχισε να πετάει κεραυνούς. Πέταξε 3 κεραυνούς σ’ ένα βουνό, 2 κεραυνούς στη θάλασσα και 1 κεραυνό στο δάσος. Ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν τους κεραυνούς και τα μέρη που τους πέταξε και, αν μπορούν, να μετρήσουν πόσους κεραυνούς πέταξε συνολικά ο Δίας και να γράψουν τον αριθμό.

Το φύλλο εργασίας μπορείτε να το βρείτε εδώ σε μορφή pdf: Οι κεραυνοί του Δία

Μερικές από τις εργασίες των παιδιών:

Keraunoi Dia 1
Η εργασία του Ιωσήφ
Keraunoi Dia 2
Η εργασία της Αντιγόνης
Keraunoi Dia 3
Η εργασία του Νικόλα
Keraunoi Dia 4
και η εργασία του Σταύρου

16 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥreply
February 3, 2016 at 10:00

ΤΕΛΕΙΟΟΟΟΟΟΟ!

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.