Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Οι κεραυνοί του Δία

Ένα ανοιχτό φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά. Ο Δίας θύμωσε και άρχισε να πετάει κεραυνούς. Πέταξε 3 κεραυνούς σ’ ένα βουνό, 2 κεραυνούς στη θάλασσα και 1 κεραυνό στο δάσος. Ζητάμε από τα παιδιά να σχεδιάσουν τους κεραυνούς και τα μέρη που τους πέταξε και, αν μπορούν, να μετρήσουν πόσους κεραυνούς πέταξε συνολικά ο Δίας και να γράψουν τον αριθμό.

Το φύλλο εργασίας μπορείτε να το βρείτε εδώ σε μορφή pdf: Οι κεραυνοί του Δία

Μερικές από τις εργασίες των παιδιών:

Keraunoi Dia 1
Η εργασία του Ιωσήφ
Keraunoi Dia 2
Η εργασία της Αντιγόνης
Keraunoi Dia 3
Η εργασία του Νικόλα
Keraunoi Dia 4
και η εργασία του Σταύρου

Comments

16 responses to “Οι κεραυνοί του Δία”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.