Μια φορά ήμουν βοσκός…

Διαβάζουμε στα παιδιά το δημοτικό ποίημα και αφού το συζητήσουμε αποφασίζουμε με ποιες κινήσεις θα το δραματοποιήσουμε. Ένδεικτικά αναφέρονται παρακάτω κάποιες κινήσεις, βέβαια αφήνουμε την τελική επιλογή στα παιδιά.

Μια φορά ήμουν βοσκός (περπατούν)
κι ήμουνα κι αμπελουργός
κι ήρθανε τρεις αδερφάδες (με τα δάχτυλα το τρία)
να μου κλέψουν τις σταφίδες. (κοιτάζουν δεξιά κι αριστερά)

Παίρνω τον απάνω γύρο (στις μύτες των ποδιών)
να βρω βέργα να τις δείρω (παλαμάκι)
και μπερδεύω σ’ ένα βάτο (στροφή επιτόπου)
μήτε πάνω, μήτε κάτω. (ανάταση – κάτω τα χέρια)

Κι έρχεται n πιο μεγάλη (έκταση)
με τη βέργα τη μεγάλη
κι έρχεται n πιο μικρή (ελαφρό γονάτισμα)
με τη βέργα τη μικρή

κι έρχεται κι η μεσιακή
με τη βέργα τη χοντρή (φουσκώνουν τα μάγουλα)
και μου κάναν τα πλευρά μου
μαλακά σαν την κοιλιά μου. (χτυπούν τα πλευρά τους γελώντας)

5 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.