Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Μαγική εικόνα: φύλλο

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά. Τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν με πράσινο χρώμα τα σημεία εκείνα που έχουν τελεία ενώ να χρωματίσουν με μπλε αυτά που δεν έχουν τελίτσα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε μορφή pdf: Μαγική εικόνα-φύλλο

Comments

3 responses to “Μαγική εικόνα: φύλλο”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.