Μαγική εικόνα: φύλλο

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά. Τα παιδιά καλούνται να χρωματίσουν με πράσινο χρώμα τα σημεία εκείνα που έχουν τελεία ενώ να χρωματίσουν με μπλε αυτά που δεν έχουν τελίτσα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε μορφή pdf: Μαγική εικόνα-φύλλο

3 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.