Κράνος πυροσβέστη

Μία μαθηματική δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά πρέπει να ενώσουν τις τελίτσες για να δουν τι θα βγει. Έπειτα μπορούν να το χρωματίσουν όπως θέλουν καθώς και να φτιάξουν ένα προσωπάκι για τον πυροσβέστη.

Εδώ θα βρείτε το αρχείο για εκτύπωση: Κράνος πυροσβέστη

Πηγή: KidsSoup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.