Ένα καλό σχολείο φαίνεται και από τη βιβλιοθήκη που έχει. Τα παιδιά πρέπει να ζουν ανάμεσα σε βιβλία και να τους προσφέρονται όσον το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για να διαβάσουν, ξεφυλλίσουν, χαζέψουν ένα βιβλίο, από κάθε είδος – λογοτεχνικό, εγκυκλοπαιδικό, με εικονογράφηση, χωρίς εικονογράφηση, ποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο εδώ θα παραθέτουμε βιβλία που θα μας βοηθήσουν να φτιάξουμε μια πλούσια, ποιοτική και όμορφη βιβλιοθήκη.