Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Φρούτα

Τα φρούτα αποτελούν μια υποκατηγορία του ευρύτερου θέματος της διατροφής. Μπορούμε να τα δουλέψουμε όλο το χρόνο ανάλογα με τις εποχές ή ξεχωριστά σε μια θεματική ενότητα από μόνα τους. Και βέβαια δεν τα ξεχνούμε όταν διαπραγματευόμαστε την διατροφή μας. Παρακάτω θα βρείτε διάφορες δραστηριότητες:

Κράτα το

Κράτα το

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.