Οι αστροναύτες ενθουσιάζουν τα παιδιά, τόσο τα αγόρια βέβαια όσο και τα κορίτσια. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνουν, πώς οδηγούν τον πύραυλο, για τη στολή που φορούν και τι εξαρτήματα έχει, για το πώς περπατούν στο διάστημα ή στο φεγγάρι και για την έλλεψη βαρύτητας, κτλ.

Μερικές δραστηριότητες:

[wp-tiles category=’Αστροναύτες’ post_type=”post” orderby=”date” order=”DESC”]