Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Αστροναύτες

Οι αστροναύτες ενθουσιάζουν τα παιδιά, τόσο τα αγόρια βέβαια όσο και τα κορίτσια. Μπορούμε να μιλήσουμε για τη δουλειά που κάνουν, πώς οδηγούν τον πύραυλο, για τη στολή που φορούν και τι εξαρτήματα έχει, για το πώς περπατούν στο διάστημα ή στο φεγγάρι και για την έλλεψη βαρύτητας, κτλ.

Μερικές δραστηριότητες:

[wp-tiles category=’Αστροναύτες’ post_type=”post” orderby=”date” order=”DESC”]

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.