Συνεργασία με το σπίτι

Η καλή συνεργασία με το σπίτι είναι ένα στοίχημα που πρέπει να θέτει κάθε νηπιαγωγός και να προσπαθεί να το έχει κερδίσει με το τέλος της χρονιάς. Έτσι λοιπόν εδώ θα βρούμε θέματα που μας απασχολούν με τους γονείς καθώς και ιδέες για την αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων.