Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Βρες το ΟΧΙ

Μια γλωσσική δραστηριότητα ανάγνωσης μπορεί να γίνει με αφορμή την επέτειο του ΟΧΙ. Μπορούμε πρώτα να δείξουμε στα παιδιά τις εφημερίδες της εποχής και να διαβάσουμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε και για τη γλώσσα εκείνης της εποχής που ήταν λίγο διαφορετική από τη δική μας, ακόμα και να βρούμε άγνωστες λέξεις. Αναγνωρίζουμε το ΟΧΙ σε κάθε εφημερίδα και το κυκλώνουμε. Έπειτα μπορούμε να να δώσουμε στα παιδιά ένα φύλλο εργασίας.

Το φύλλο εργασίας θα το βρείτε εδώ: Βρες το ΟΧΙ

Και εδώ είναι οι εικόνες από τις εφημερίδες για εκτύπωση:

Εφημερίδα 1
Εφημερίδα 1
Εφημερίδα 2
Εφημερίδα 2
Εφημερίδα 3
Εφημερίδα 3

Comments

15 responses to “Βρες το ΟΧΙ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.