Βρες τα αυγά

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά όπου τα παιδιά προσπαθούν να βρουν όλα τα αυγά που υπάρχουν κρυμμένα στην εικόνα και να τα μετρήσουν (υπάρχουν 13 αυγά). Έπειτα να γράψουν τον αριθμό και αν θέλουν να χρωματίσουν την εικόνα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε μορφή pdf: Βρες τα αυγά

32 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Δανάηreply
April 10, 2014 at 18:44

Το αποθηκευω για του χρόνου!!

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.