Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Βρες τα αυγά

Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά όπου τα παιδιά προσπαθούν να βρουν όλα τα αυγά που υπάρχουν κρυμμένα στην εικόνα και να τα μετρήσουν (υπάρχουν 13 αυγά). Έπειτα να γράψουν τον αριθμό και αν θέλουν να χρωματίσουν την εικόνα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το αρχείο σε μορφή pdf: Βρες τα αυγά


Επίσης, εδώ μπορείτε να βρείτε την ίδια εργασία, φτιαγμένη στην e-me, όπου τα παιδιά καλούνται να βρουν τα αβγά κάνοντας κλικ πάνω τους.

Comments

32 responses to “Βρες τα αυγά”

  1. Δανάη Avatar

    Το αποθηκευω για του χρόνου!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.