Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: 36 ελληνικοί χοροί

  • 36 Ελληνικοί Χοροί

    36 Ελληνικοί Χοροί

    Οι 36 Ελληνικοί Χοροί του Νίκου Σκαλκώτα είναι ένα έργο για συμφωνική ορχήστρα που το έγραψε από το 1931 έως το 1936…