Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: χριστουγεννιάτικες ιστορίες

  • Φρικαντέλα

    Φρικαντέλα

    Ήτανε κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλα Ζαρζουέλα Σαλμονέλα Στρυφνίνη. Η Φρικαντέλα ήταν κακιά. Πολύ κακιά. Πάρα πολύ κακιά. Τόσο κακιά ήταν που…