Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: Φακίνου

  • Ντενεκεδούπολη

    Ντενεκεδούπολη

    Η Ντενεκεδούπολη, παλιό και κλασικό βιβλίο για να έρθουν τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του απολυταρχισμού…