Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: τουβλάκια

  • Χτίζω τουβλάκια

    Χτίζω τουβλάκια

    Μία διασκεδαστική δραστηριότητα μαθηματικών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή της χρονιάς για δύο λόγους…