Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: πλαστελίνη

  • Το πρόσωπό μου με πλαστελίνη

    Το πρόσωπό μου με πλαστελίνη

    Μια καλή δραστηριότητα, τόσο για την αρχή της χρονιάς όσο και για όταν διαπραγματευόμαστε το σώμα μας, είναι να προσπαθήσουν τα παιδιά να φτιάξουν το πρόσωπό τους με πλαστελίνη…