Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: οδηγίες

  • Οδηγίες προς τους γονείς

    Οδηγίες προς τους γονείς

    Κάθε Σεπτέμβρη μετά τον αγιασμό έχουμε την καθιερωμένη συνάντηση ενημέρωσης με τους γονείς. Αφού τους καλωσορίσουμε όλους στο σχολείο μας, γονείς, νήπια, προνήπια…