Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: μάγισσα

  • Φρικαντέλα

    Φρικαντέλα

    Ήτανε κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλα Ζαρζουέλα Σαλμονέλα Στρυφνίνη. Η Φρικαντέλα ήταν κακιά. Πολύ κακιά. Πάρα πολύ κακιά. Τόσο κακιά ήταν που…

  • Μάγος ή μάγισσα των χρωμάτων

    Μάγος ή μάγισσα των χρωμάτων

    Ένα πολύ εύκολο παιχνίδι που ενθουσιάζει τα παιδιά και μπορούμε να το παίξουμε όχι μόνο τις απόκριες…