Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: Ζαχαρίας Παπαντωνίου

  • Ζαχαρίας Παπαντωνίου

    Ζαχαρίας Παπαντωνίου

    Ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου γεννήθηκε στο Καρπενήσι, γιος του δασκάλου Λάμπρου Παπαντωνίου και της Ελένης Ηλιόκαυτου από το Καρπενήσι. Είχε τρία αδέλφια…