Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: ελευθερία

  • Γράφω τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

    Γράφω τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

    Ένα φύλλο εργασίας για τη γλώσσα και ειδικότερα τη γραφή όπυ τα παιδιά καλούντα να γράψουν τη λέξη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όπως την έγραψαν οι φοιτητες στο Πολυτεχνείο…