Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Tag: άσκηση

  • Οι 3 μάγοι

    Οι 3 μάγοι

    Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά και συγκεκριμένα για τη διατακτικότητα των αριθμών, όπου το παιδί…