Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Category: Αστέρια

  • Φτιάξε τους αστερισμούς

    Φτιάξε τους αστερισμούς

    Ένα φύλλο εργασίας για τα μαθηματικά, όπου τα παιδιά πρέπει να αντιγράψουν τους αστερισμούς που βλέπουν και να τους ονομάσουν…

  • Παρουσιολόγιο αστεράκια

    Παρουσιολόγιο αστεράκια

    Ξεκινώντας το σχέδιο εργασίας για το διάστημα σκέφτηκα να φτιάξω ένα καινούριο παρουσιολόγιο που να ταιριάζει περισσότερο με το θέμα μας…