Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Category: Συνεργασία με το σπίτι

  • Οδηγίες προς τους γονείς

    Οδηγίες προς τους γονείς

    Κάθε Σεπτέμβρη μετά τον αγιασμό έχουμε την καθιερωμένη συνάντηση ενημέρωσης με τους γονείς. Αφού τους καλωσορίσουμε όλους στο σχολείο μας, γονείς, νήπια, προνήπια…

  • Ενημέρωση για τις ψείρες

    Ενημέρωση για τις ψείρες

    Οι ψείρες της κεφαλής είναι έντομα χωρίς φτερά που επι­βιώνουν απομυζώντας αίμα. Συνήθως ζουν και γεν­νούν τα αβγά τους …