Ανδρονίκη, η νηπιαγωγός.

Παραμύθια

Τα παραμύθια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο. Είτε πρόκειται για ανάγνωση ή για αφήγηση παραμυθιού, η νηπιαγωγός πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη για τις αμέτρητες φορές που θα πρέπει να αφηγηθεί ή να διαβάσει παραμύθια-ιστορίες στα παιδιά.