Κατά τη διάρκεια της χρονιάς χρησιμοποιώ διάφορες τεχνικές για να χαλαρώσουν τα παιδιά, ιδιαίτερα μετά το διάλειμμα όταν έχουν παίξει πολύ και χρειάζονται κάποιο χρόνο για να ηρεμήσουν.

Πολλές ιδέες προέρχονται από τη γιογκα ενώ άλλες από τη θεατρική αγωγή, τη δραματοποίηση, την κινησιολογία κ.α.

Κάποιες ιδέες θα βρείτε παρακάτω: