Ευαγγελισμός – Διαφορές

Στο παρακάτω φύλλο εργασίας Ευαγγελισμός διαφορές τα παιδιά πρέπει να βρουν τις διαφορές ανάμεσα στις δυο εικόνες. Αυτού του είδους οι εργασίες αρέσουν στα παιδιά και βοηθούν πολύ στη γραφή καθώς αναπτύσσεται η παρατηρητικότητά τους και κατά συνέπεια μπορούν να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε γράμματα και λέξεις.

 

21 Comments

Join the discussion and tell us your opinion.

Leave a reply