Εδώ θα ασχοληθούμε με όλο τους ανθρώπους -καλλιτέχνες- που εκτός του ότι μας χαρίζουν ευχαρίστηση, μας βοηθούν και στο δημιουργικό κομμάτι του νηπιαγωγείου.

Κάποιες ενδεικτικές κατηγορίες που τους χώρισα: